Twitter logo Linkedin logo Pinterest logo
Logo Stichting Living Daylights
Plaatsingsdatum
1 december 2014

“Andere kijk op binnenklimaat noodzakelijk”

Verslag van de participantenbijeenkomst DGBC

Bij Forbo Flooring in Assendelft werd donderdag 27 november de participantenbijeenkomst van de Dutch Green Building Council gehouden. Deze stond in het teken van het thema Gezondheid, het duurzaamheidsthema van de DGBC voor het komende jaar. Directeur Annemarie van Doorn: “Ik zie dat het thema steeds meer aandacht krijgt van de markt. En zo zie ik onze rol ook, om die aandacht te stimuleren.”

 

Om een brede doorbraak te realiseren in het ‘gezonder’ maken van de gebouwde omgeving is volgens professor Philhomena Bluyssen (Indoor Environment, TU Delft) noodzakelijk dat we op een andere manier naar het binnenklimaat gaan kijken. “Meer dan 100 jaar onderzoek heeft er nog niet toe geleid dat we precies weten hoe we een gezond gebouw moeten realiseren.”

 

Andere kijk

Volgens de professor komt dat doordat we het thema gezondheid nog te eendimensionaal benaderen. “Er zijn parameters vastgesteld voor licht, geluid, lucht en thermisch comfort, maar die zijn niet gekoppeld aan de wensen en behoeften van de gebouwgebruikers en de eigenschappen van het gebouw. Hierdoor lijkt het erop dat we moeite hebben de juiste waardes te vinden. Dit vraagt om een andere kijk.”

 

Stappen maken noodzakelijk
Dat het noodzakelijk is stappen te maken op het gebied van gezonde gebouwen staat buiten kijf. Zeker omdat we internationaal gezien zeker niet tot de koplopers behoren. Niet alleen blijkt binnen de Themagroep iedereen van de noodzaak overtuigd, ook schetst de toekomst ons geen rooskleurig beeld. Meer dan 80% van onze tijd brengen we binnen door. Dit wordt alleen maar meer. Ook zijn er veel ziektes, bijvoorbeeld depressies en zwaarlijvigheid die te wijten zijn aan een slecht binnenmilieu. “De effecten van een slecht binnenklimaat zijn op korte termijn groter dan de effecten van klimaatverandering.”

 

Gebouwen voor mensen
Philhomena Bluyssen pleit daarom voor een integrale benadering van het thema waarin de gebouweigenschappen, de parameter en het belangrijkste de mens worden meegenomen. Hierbij moeten scenario’s worden geschetst. Immers, een school met kinderen vraagt om een ander binnenmilieu dan een kerk, een kantoor, een ziekenhuis en ga zo maar door. Bluyssen: “We moeten altijd voor ogen houden voor wie we gebouwen maken; voor mensen.”