Twitter logo Linkedin logo Pinterest logo
Logo Stichting Living Daylights
Plaatsingsdatum
16 juni 2014

BREEAM‐NL Excellent voor Nature’s Pride

De circa 40.000 m2 grote nieuwbouw van Nature’s Pride in Maasdijk is onderscheiden met het duurzaamheidcertificaat BREEAM‐NL Excellent. Op zaterdag 14 juni nam Shawn Harris, oprichtster en directeur van Nature’s Pride, het certificaat in ontvangst uit handen van architect Paul de Ruiter namens het gehele bouwteam.

 

Nature’s Pride is één van Nederlands grootste im‐ en exporteurs van exotische groenten en fruit. Het bedrijf liet in Maasdijk een nieuw distributie‐ en verwerkingscentrum bouwen. Het concern wil verantwoordelijkheid nemen voor de impact die de bedrijfsactiviteiten hebben op de samenleving en het milieu. De realisatie van het nieuwe onderkomen markeert een volgende mijlpaal in dit streven.

 

Het nieuwe bedrijfspand van Nature’s Pride behoort met de BREEAM‐NL Excellent score tot de top‐5 van meest duurzame distributiecentra van West‐Europa. Aangezien voor dit type gebouwen normaliter geen BREEAM‐NL certificaat kan worden afgegeven, is een speciale Bespoke‐procedure gevolgd.

 

Integraal ontwerp 

Het gebouw is ontworpen door Architectenbureau Paul de Ruiter, waarbij onder andere nauw is samengewerkt met installatie‐ en energieadviseur DWA, constructeur IMd, Van Kempen Koudetechniek en aannemer Bouwbedrijf De Vries en Verburg. Het behalen van het hoge duurzaamheidniveau is volgens Paul de Ruiter het resultaat van een integraal ontwerpproces, waarbij het welbevinden van de mens centraal heeft gestaan.

 

De ronde patio met daarom heen de kantine vormt het levendige hart van de 600 man grote organisatie. Gelijkwaardigheid, welbevinden, samenwerking en logistiek vormen de kernwaarden van het ontwerp. Veel aandacht in het ontwerp is besteed aan de logistieke stromen van zowel mensen als goederen, aan daglicht, uitzicht, transparantie, aan een optimaal (binnen)klimaat, hoogwaardige binnenafwerking en uiteraard aan de architectonische verschijningsvorm.

 

Indrukwekkende energiebesparing
Zeker binnen de AGF‐sector is de hoge ambitie die met BREEAM Excellent is gehaald uniek. Door het innovatief toepassen van diverse technieken zijn er out of the box‐oplossingen gecreëerd om een uiterst duurzaam resultaat te bereiken. De verschillende ingrepen in proces‐ en gebouwtechniek leveren een indrukwekkende energiebesparing op van meer dan dertig procent. Momenteel loopt er een vergunningsaanvraag voor een windmolen (3 megawatt) die langs de A20 voor het gebouw van Nature’s Pride komt te staan waardoor het gebouw energieneutraal zal worden.

 

Nieuw hoogtepunt
Shawn Harris: “De BREEAM‐NL Excellent certificering is een bekroning van een lang proces, dat wij reeds in 2006 hebben ingezet. Toen hebben we als organisatie besloten om onze verantwoordelijkheid te nemen voor de impact die onze activiteiten hebben op de samenleving. In eerste instantie hebben we ons gericht op goede sociale omstandigheden bij onze telers in de landen waaruit wij onze exotische groenten en fruit importeren.

 

Daarna is Nature’s Pride zich ook gaan richten op vermindering van de CO2‐voetafdruk door zoveel mogelijk in te zetten op vervoer over zee in plaats van via de lucht. De realisatie van onze nieuwbouw is voorlopig een nieuw hoogtepunt in onze ambitie om een relevante bijdrage te leveren aan de verduurzaming van onze keten van teelt tot consument.”

 

Bouwproces
Het complex is in een zeer korte tijd van negen maanden gebouwd en operationeel opgeleverd door:
Architect: Architectenbureau Paul de Ruiter
Hoofdaannemer: Bouwbedrijf de Vries en Verburg
Constructeur: IMd raadgevende adviseurs
Installatie‐ en energie adviseur: DWA
W‐installateur: Klimaatservice Holland
E‐installateur: BAM techniek
Koelinstallaties: Van Kempen Koudetechniek