Twitter logo Linkedin logo Pinterest logo
Logo Stichting Living Daylights

column – Annemarie van Doorn

Werk je in een kantooromgeving met weinig daglicht? Dan is de kans aanwezig dat je ’s nachts minder goed slaapt.

 

Tot wel drie kwartier minder lang dan je collega die wél voldoende daglicht heeft op zijn werkplek. Heb je het regelmatig te koud op kantoor? Als het kouder wordt dan 20 graden, dan holt je productiviteit achteruit, met gemiddeld 2% per graad. En werk je in een omgeving met een slechte luchtkwaliteit? Ook dan is je arbeidsproductiviteit niet optimaal; je verliest soms wel meer dan 10%.

 

Even rekenen… Meer dan 90% van de bedrijfskosten zijn personeelskosten, de rest gaat in het gebouw zitten, denk bijvoorbeeld aan huur en aan energiekosten. Wat nu als je invloed kunt uitoefenen op de arbeidsproductiviteit van de medewerkers en op hun welbevinden. Daar zouden organisaties hun bedrijfsresultaten en het werkplezier van medewerkers enorm mee kunnen opschroeven. En als dit dan ook nog hand in hand gaat met het optimaliseren en verduurzamen van installaties en van het gebouw…

 

Toch ligt de nadruk bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving nog veel op energie. We willen energiezuinige gebouwen maken, wat goed is voor het milieu. Natuurlijk, dat is zeker belangrijk. En we gaan daarin nog niet hard genoeg om de klimaatdoelstellingen te behalen. Maar energiemaatregelen zullen altijd gepaard moeten gaan met gezondheidsmaatregelen om de businesscase rond te krijgen.

 

Dat gebeurt nog maar mondjesmaat. Waarom? Simpel. Ten eerste zijn we ons nog onvoldoende bewust van de negatieve invloed die een gebouw kan hebben op onze gezondheid. Maar we hebben wel iedere dag hoofdpijn aan het einde van de werkdag. En een groot deel van het team is met regelmaat verkouden. Het sick building syndroom is actueel. Het is daarom belangrijk goed te kijken naar welke invloed de gezondheid van een gebouw en het comfort ervan kan hebben op de medewerkers. Medewerkers zijn per slot van rekening hét grootste kapitaal van een onderneming. En we besteden 80% van onze tijd in een gebouw.

 

Wat is een gezond binnenklimaat?

Ten tweede is veel kennis opgedaan over gezonde gebouwen en onderzoek verricht naar binnenklimaat en materialen. Maar op de vraag wat we nu exact verstaan onder een gezond gebouw worden verschillende antwoorden gegeven. Natuurlijk, het gebruik van natuurlijke materialen stimuleert het welbevinden, natuurlijke lichtinval draagt bij aan de arbeidsproductiviteit en gezonde gebouwen zijn vaak duurzame gebouwen waar we graag in willen werken. Toch zijn er veel zaken nog onbekend. De invloed van schadelijke stoffen in tapijt of meubilair zal zich vaak pas op langere termijn manifesteren.

 

Publicatie

Als directeur van de Dutch Green Building Council vind ik het mijn plicht dit belangrijke duurzaamheidsthema te omarmen. Niet voor niets is gezondheid een van onze speerpunten voor de komende jaren en onderzoeken wij hoe gezondheid ook binnen onze duurzaamheidrichtlijnen voor het beoordelen van gebouwen en gebieden een prominente plek kan worden gegeven. Daarnaast hebben we samen met dé gezondheid- en binnenklimaatspecialisten van Nederland onlangs het rapport ‘Gezondheid, Welzijn en Productiviteit in Kantoren’ geschreven. Deze publicatie is gebaseerd op het rapport ‘Health, Wellbeing & Productivity in Offices’ dat de World Green Building Council publiceerde om de markt te informeren over het belang van een gezonde werkomgeving.

 

Het rapport bundelt kennis over binnenklimaat, thermisch comfort, daglicht, geluid, akoestiek, interieur, uitzicht, locatie en look and feel en laat ook het samenspel van deze maatregelen zien. Daarnaast worden de voorbeelden uit de markt beschreven. Dit soort initiatieven, en zeker ook een initiatief zoals deze campagne over gezonde gebouwen, zijn triggers om meer bewuste en duurzame keuzes te maken. En helpen de businesscase aantrekkelijk te maken.

Deze column is eerder verschenen in de bijlage Modern Office die verspreid is bij het Financieele Dagblad.