Twitter logo Linkedin logo Pinterest logo
Logo Stichting Living Daylights
Plaatsingsdatum
11 februari 2015

Eye Opener 7 – Daglicht wordt nachtlicht

‘Wie wil genieten van het licht moet eerst donker ervaren’

 

Mensen kunnen niet zonder daglicht. Om diezelfde reden kunnen zij ook niet zonder donker. Daarom is het belangrijk om onnodige lichtvervuiling in stedelijke gebieden of rond industrie- en kantoorparken zo veel als mogelijk te beperken. Want als er ’s nachts te veel licht is, slapen mensen slechter en functioneren overdag minder goed.

 

Licht en donker zijn de belangrijkste stimuli om de biologische klok (SCN) te synchroniseren aan de 24- uurs ritmiek van de aarde en daarmee hormoonspiegels, lichaamstemperatuur, alertheid, urineproductie en -samenstelling, slaap/waak ritme, stemming, prestatie, etc aan te sturen.

Alle levende organismen in de natuur hebben behoefte aan een goede dag-nacht cyclus dit staat op gespannen voet met onze 24-uurs economie.

 

Eye Openers 

Het hele jaar door presenteert het platform Living Daylights ‘lichtpunten’, interessante daglichtonderwerpen. Dit kan variëren van de belangrijke effecten van daglicht op de geestelijke en fysieke gezondheid tot de noodzaak van verbeterde wet- en regelgeving .

 

De Eye Openers vormen het eerste lichtpunt en bij elkaar vormen ze een door Wouter Beck gehouden Ted Talk tijdens de Week van de bouw.

 

Donderdag 12 febr. 10.00 – 10.30
GEVELtheater

Spreker: Wouter Beck
TED talk Stichting Living Daylights
EYE openers LIVE – 7 redenen om voor daglicht te kiezen