Twitter logo Linkedin logo Pinterest logo
Logo Stichting Living Daylights
Plaatsingsdatum
2 november 2015

Filmpje: Daylight and greenery in the basement of a hospital building

Hester Hellinga werkt als senior projectleider en adviseur bij DPA Milieu. Ze ondersteunt overheden, bedrijven en instellingen bij onderzoek en innovatie, advies- en handhavingsprojecten, bij (Europese) aanbestedingen en vergunningverlening. Haar specialisatie is licht, bouwfysica en duurzaamheid.

 

Als lid van Kernteam Indoor van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) draagt Hellinga bij aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis over de toepassing van licht in de gebouwde omgeving. In opdracht van kennisinstituut ISSO werkt ze aan een handboek voor Energie Efficiënte Verlichting.

 

About the presentation

The  presentation is about the importance of daylight and greenery for patients and employees in healthcare environments. A research is described which has been performed before, during, and after the renovation of a hospital building. The results show that people have a natural need for daylight and greenery, and that the presence of both adds to the visual quality of healthcare environments.