Twitter logo Linkedin logo Pinterest logo
Logo Stichting Living Daylights
Plaatsingsdatum
8 oktober 2014
Betrokken donateurs

Homelab 2050

“De huizen die nu en in de nabije toekomst gebouwd worden, zullen er in 2050 nog staan. Gaan die voldoen aan de eisen en wensen van 2050? Houden we wel rekening met belangrijke zaken van de toekomst?”

 

In het najaar 2014 en voorjaar 2015 organiseert de KIVI Afdeling voor Elektrotechniek in samenwerking met het Utrecht Sustainability Institute een serie van vijf bijeenkomsten waarin deze vraag systematisch wordt behandeld.

 

Veel huizen die na de oorlog gebouwd zijn voldoen nu niet meer aan de huidige normen en wensen. In deze serie worden alle aspecten behandeld die belangrijk kunnen zijn voor de huizen in 2050. In de uitgebreide serie van EU2050Powerlab werd getoond hoe de energievoorziening van de huizen er in de toekomst uit zal zien en wat de vereiste energievraag zal zijn.

 

Maar behalve de energievraag zijn nog veel andere zaken van belang. Duurzaamheid in zijn geheel neemt steeds meer in belang toe. Maar ook andere onderwerpen, zoals een gezond binnenklimaat van het huis en een huis dat makkelijk te bedienen en te onderhouden is. Ook zullen oudere mensen langer in hun huis blijven wonen en ook dat stelt nieuwe eisen.

 

Datum: dinsdag 21 oktober
Locatie: Booth zaal, Biblioteek, Universiteit Utrecht, De Uithof, Utrecht

 

In de deze eerste bijeenkomst wordt niet ingegaan op oplossingen maar worden eerst alle vereisten en wensen van de toekomstige bewoner geanalyseerd. Drie ervaren sprekers zullen de verschillende aspecten van deze vraagstelling deskundig voor het voetlicht brengen. In de daaropvolgende bijeenkomsten worden mogelijke oplossingen besproken voor de verschillende deelspecificaties waaraan het huis van 2050 moet voldoen.

 

Seminar voorzitter

Prof. dr. ir. Jos Lichtenberg

 

Sprekers

  • “De toekomst van Energie in de gebouwde omgeving”, Prof. dr. ir.  Jos Lichtenberg, leerstoel Productontwikkeling, faculteit Bouwkunde TU/e
  • “Het meten van duurzaamheid”, Ir. David Anink, Senior adviseur WE Adviseurs
  • “Active House, een gezonde energievisie”, Ir. Atto Harsta, directeur bij Aldus Bouwinnovatie

 

Meer info en aanmelden >>