Twitter logo Linkedin logo Pinterest logo
Logo Stichting Living Daylights
Plaatsingsdatum
4 mei 2016

Inspiratieproject Daylight Awards

De Daylight Awards 2016 zijn in volle gang. Ter inspiratie tonen we wekelijks enkele projecten . We trappen af met een genomineerde voor de Daylight Awards 2008 in de categorie Woningbouw. Een galerijwoning in IJburg.

 

In het wensenpakket van de opdrachtgevers van kavel R205 zit een dubbelzinnigheid. De woning moet niet alleen comfortabel te bewonen zijn, ook moest het pand de mogelijkheid bieden te functioneren als galerie en tentoonstellingsruimte. Daarom bevat het wensenlijstje een grote, open ruimte waarin daglichttoetreding een cruciale rol speelt.

 

Kavel R205 is onderdeel van een aaneengeschakelde serie vrije kavels aan de waterrand van het Steigereiland, waarvan alleen de “bouwenvelope” vooraf door de gemeente is vastgelegd. De gesloten zone van de woning is aan de zuidzijde van de kavel gepositioneerd zodat de gesloten gevelvlakken op warme dagen beschutting bieden aan het open deel van het interieur, dat zo minder wordt blootgesteld aan directe zoninstraling. Tevens wordt zo directe inkijk voorkomen vanuit de John Napier-straat, die uitmondt op een deel van de kavel.

 

De gesloten zone vormt de hardware van de woning, waarin – naast de zogenaamde dienende functies – ook technische voorzieningen zoals leidingschachten en constructieve stabiliteitsvoorzieningen (dwarswanden) zijn opgenomen. De ruimten die zich hier bevinden – bergingen, verkeersruimten en sanitair – zijn functioneel bepaald. Zij hebben daarom elk hun eigen, bijpassende, specifike (kunst) verlichting.

 

Aangezien voor deze dienende functies minder verlichtingssterkte nodig is dan voor de hoofdfuncties, en deze dienende functies slechts incidenteel gebruikt worden, is in de gesloten en donkere zone de behoefte aan energie voor kunstverlichting beperkt.

 

De vloeren in de open, lichte zone zijn functioneel gezien volledig vrij in te vullen. Daarom is in deze zone gekozen voor een algemene en neutrale verlichting bestaande uit een reeks spotjes, op gelijkmatige afstanden in het plafond. De verlichtingssterkte van deze spotjes is variabel en door de gebruikers aan te passen aan specifike vormen van gebruik. De spotjes zijn bovendien dimbaar en richtbaar op specifike artistieke objecten op de vloer of op de wanden.

 

Aangezien in de open zone natuurlijk daglicht overvloedig aanwezig is, is de behoefte aan energie voor kunstverlichting ook hier beperkt.

 

Om de gevraagde lichte en open ruimte te kunnen realiseren wordt het woonprogramma eerst onderverdeeld in klassieke categorieën van de dienende en bediende functies. De dienende functies, zoals sanitaire ruimten, opslagvoorzieningen en trappen worden naar één zijde van de kavel geschoven. Omdat de dienende functies meestal een donker en gesloten karakter hebben, ontstaat aan deze zijde van de kavel een donkere, sterk gesloten zone.

 

Aan de andere zijde van de kavel kan zo de gevraagde openheid ontstaan. Hier vinden de bediende functies zoals de woonruimten en het gastenverblijf hun plek. Ook de gevraagde galerieruimte bevindt zich in de open en lichte ruimte.

 

Galeriewoning IJburg, Amsterdam

Type gebouw: woning, nieuwbouw

Oplevering: mei 2008

Bureau: Tom Bergevoet Architecture, Amsterdam

Architect: Tom Bergevoet

Fotografi: Katja Effting & Tom Bergevoet