Twitter logo Linkedin logo Pinterest logo
Logo Stichting Living Daylights
Plaatsingsdatum
12 mei 2016

Inspiratieproject III Daylight Awards

De Daylight Awards 2016 zijn in volle gang. Ter inspiratie tonen we wekelijks enkele projecten. Dit keer een genomineerde voor de Daylight Awards 2010 in de categorie Utiliteit. De Caballero-fabriek in Den Haag.

 

Bij de herinrichting van de Caballero Fabriek stonden stimuleren van creatieve en innovatieve bedrijvigheid centraal. Dit is bereikt door intensief gebruik van daglicht dat volledig ten dienste staat van de gebruikers. Licht bepaalt in hoge mate de sfeer in het gebouw.

 

Één van de voornaamste opgaven bij de Caballero Fabriek was de ontmoetingen tussen de verschillende gebruikers mogelijk maken. Voor deze vaak kleinere bedrijven is het vanuit economisch oogpunt gunstig faciliteiten te delen. Het gebouw zou contacten moeten uitlokken, en hierdoor de open uitwisseling van ideeën en verbindingen makkelijker moeten maken.

 

Het gebouw bestond uit een fabriekshal en een kantoorgedeelte uit 1953 met een aantal toevoegingen uit latere perioden. Om de helderheid van het gebouw terug te krijgen, is een aantal van die toevoegingen gesloopt, zijn er doorbraken en een patio gemaakt en is het gebouw van binnen ontdaan van niet-originele binnenwanden en plafonds. Er is handig gebruik gemaakt van de grotere hoogte van de fabriekshal om een split-level te creëren.

 

Hierdoor worden de gangen nog intensiever gebruikt en is er een nog hogere ontmoetingsfactor. Nieuwe functies kregen een zichtbaar afwijkende vormgeving en kleur, zowel binnen als buiten, zodat er duidelijk een nieuwe laag ontstaat en tegelijkertijd een eenheid in de beleving van het gebouw. Om de gangruimte open en licht te houden zijn de vergaderruimtes als houten dozen aan de plafonds opgehangen. Deze en andere elementen blijven in de uitwerking ruw waardoor het fabriekskarakter blijft bestaan.

 

Ruggengraat van het gebouw is de nieuw gecreëerde brede gang als centrale ontmoetingsplek. Deze is bewust breed genoeg om stil te kunnen staan. Er zijn verschillende loungeplekken in het pand waar men elkaar kan ontmoeten, en alle gezamenlijke functies zijn op de gang gesitueerd om mensen als het ware uit hun kantoor te ‘lokken’. Daarnaast kent het gebouw een hoge mate van transparantie, die wordt versterkt door het zeer bewuste gebruik van het daglicht.

 

Een belangrijke ontwerpbeslissing in het beginstadium van het project is dat de keuze is gemaakt om alle units onder het daklicht en met het licht mee te betreden. Door het daklicht zo op deze specifike locatie toe te passen staat niet alleen de gebruiker van de unit in de ‘schijnwerper’ maar ook de passant. Dit is een fundamentele beslissing gebleken in het comfortabele gevoel van de gebruikers van het gebouw.

 

De oorspronkelijke lichtstraten in het dak zijn deels weer open gemaakt. Aan de gevel zijn de lichtstraten over enkele meters dichtgelaten, zodat de bedrijfsunits, die over het algemeen vrij diep zijn, over het hele oppervlak een optimale daglichttoetreding hebben. De sfeer aan de gevel, met verticale daglichttoetreding, is gericht op de buitenwereld en de ander sfeer, onder de lichtstraten is gericht op de interne wereld.

 

Caballerofabriek, Den Haag

Type gebouw: bedrijfsgebouw, renovatie

Oplevering: december 2008

Bureau: GROUP A, Rotterdam

Architect: Maarten van Bremen

Fotografie: Scagliola/Brakkee