Twitter logo Linkedin logo Pinterest logo
Logo Stichting Living Daylights
Plaatsingsdatum
20 januari 2015

Living Daylights in 2014

Een kort interview met Ronald Schleurholts, voorzitter Living Daylights over de hoogtepunten van 2014. Gerard Vos stelde hem 5 vragen.

 

1. Hoe kijk je terug op 2014?

2014 was voor mij een frisse opbloei na een paar moeilijke jaren sinds het intreden van de crisis in 2008. De SLD heeft hernieuwd elan gekregen met onder meer de introductie van haar digitale platform; een website vol praktische en achtergrondkennis op het gebied van daglicht, inspirerende voorbeelden, producten en daglichtactualiteiten.

 

2. Wat was het hoogtepunt in 2014?

Een recordaantal inzendingen voor de vierde Daylight Award – en bovendien van zeer hoge kwaliteit; het Rijksmuseum, het onderwijscentrum van het Erasmus MC, mooie woningen en natuurlijk de winnaar, Rotterdam Centraal Station. De uitreiking met presentaties door de verschillende architecten was een geanimeerde en inspirerende bijeenkomst. Mooi om te zien is dat goede daglichtvoorbeelden zijn te vinden in een breed spectrum aan gebouwtypen en –functies.

 

3. Zie je een verandering van mindset als het om daglichttoetreding in de gebouwde omgeving gaat?

Het valt mij op dat er in toenemende mate evenementen met het thema daglicht plaatsvinden. In kranten zie je artikelen over de invloed van daglicht op zowel de geestelijke als lichamelijke gezondheid van mensen en het welzijn en de productiviteit op de werkvloer. Ook het Frisse Scholen-programma, waarin daglicht een belangrijke rol speelt, is steeds meer gemeengoed aan het worden. Daar staat tegenover dat daglicht in de regelgeving en veel programma’s van eisen een onbenoemde of laag gekwantificeerde factor is.

 

4. Welke daglichtinzichten heb jezelf verworven sinds je aantreden als SLD-voorzitter?

Als architect bij cepezed was ik natuurlijk altijd al wel met daglicht bezig; hoe het de beleving van de ruimte bepaalt, maar ook hoe het mensen bijvoorbeeld helpt zich te oriënteren. Wel heeft mijn kennis en bewustzijn omtrent daglicht zich de laatste jaren sterk verdiept en verbreed; bijvoorbeeld door de wetenschappelijke onderbouwingen over de gezondheidsaspecten en de notie van fenomenen als daglichtautonomie. Ook ben ik positief verrast dat zoveel partijen zich actief inzetten voor daglicht; van architecten en adviseurs tot producenten als Velux en Hunter Douglas en ‘instituten’ als de TUDelft en de Dutch Green Building Council. Vanzelfsprekend zijn er niettemin nog grote slagen te slaan. Ik hoop dan ook dat overheden en nog meer private partijen het belang van een gezond daglichtklimaat gaan inzien en uitdragen.

 

5. Wat verwacht je voor 2015?

Er zijn voorzichtige optimistische geluiden over de bouw en dat is een prettig perspectief. Toch zal de verandering van mentaliteit en verdienmodel, de omslag van volume naar waardecreatie, verder doorzetten in de markt. De eigentijdse bouwopgave met veel transformatieprojecten vraagt immers om maatwerk en een kwalitatieve impuls op gebieden van binnenklimaat, materiaal- en energieverbruik. Zowel in actieve als passieve toepassingen liggen hierin natuurlijk grote kansen voor daglichttoepassingen; de zon als energiebron, daglicht als lichtbron en licht en zicht voor een goede oriëntatie en aangenaam binnenklimaat.

 

Meer weten over donateur worden van Living Daylights?

Download de brochure of neem contact op via redactie@livingdaylights.nl