Twitter logo Linkedin logo Pinterest logo
Logo Stichting Living Daylights
Plaatsingsdatum
22 december 2016

Living Daylights in 2017

2016 is op z’n eind. Velen van ons zijn bezig met de halfjaarlijkse afronding van hun werkzaamheden. De kerstvakantie staat voor de deur. Een mooi moment om terug te kijken op 2016. Wat ging er goed en wat kan altijd toch beter?

 

We zijn als bestuur van SLD trots dat we erin geslaagd zijn de doelstellingen van dit jaar goed te verwezenlijken:
– De Daylight Award 2016 is uitgereikt.
– De start van de ‘kennisdatabank’.

– Ronde tafelconferentie tijdens de beurs GEVEL 2016 in Rotterdam.

 

Daylight Award
De inzendingen door de laatste jaren heen laten een duidelijker enthousiasme over en bezit van kennis van daglicht in de ontwerpen zien. De Daylight Award 2016 stond dit jaar in het teken van de samenwerking tussen daglicht ontwerp en wetenschap. Onder de bezielende leiding van prof. Alexander Rosemann van de TU Delft, zijn het juryteam bestaande uit Peter Lindemann van Rodeca systems (sponsor DLA 2016), Paul van Bergen van DGMR, Sander Mirck van Mirck Architecten, Kees van der Hoeven (architect en schrijver van het juryrapport), Jeroen van Schooten van Team V op pad gegaan om hoogwaardige projecten te bezoeken en te beoordelen.

 

De genomineerden en de winnaars van de 2016 Daylight Award editie hebben aangetoond dat synergie tussen wetenschap en daglicht haast onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een terdege kennis van bouwfysica in samenwerking met een goede materiaalkennis is een voorwaarde gebleken bij de architecten van deze ontwerpen.

 

Kennisbank
Onze tweede doelstelling was de start van de kennis data bank. ‘De kop is eraf’. De kennis die SLD door de jaren heen verzameld heeft zullen we voor een groot deel openbaar maken en aanbieden via onze website en via evenementen in 2017.

We starten in maarti in het Borneo Architectuur Centrum in Amsterdam met een daglichttentoonstelling van de Daylight Award winnaars van alle jaren, aangevuld met exposities van de genomineerden, in een lezing cyclus in 4 delen, met opeenvolgende thema’s van ‘winnaars’, ‘hoogtepunten’, ‘wetenschap’ en toekomst. Deze lezingen zullen door vooraanstaande architecten en wetenschappers worden gehouden.

 

Ronde tafelconferentie
De ronde tafelconferentie bracht architecten, onderwijs, de adviseurs, de producenten allen aan een tafel. Onderwijs blijkt een essentieel rol te vervullen om de nieuwe garde architecten en engineers tijdig daglicht kennis toe te dienen. Als in de bakermat van het ontwerp het belang en de vanzelfsprekendheid van daglicht oplossingen en toepassing duidelijk aanwezig is, levert dit de basis voor gezonde en comfortabele gebouwen op. Of het nu gaat over scholen, woningen, ziekenhuizen, overheidsgebouwen, kantoren of zelfs de opzet van stedenbouwkundige verkavelingen, een start met een goed daglichtconcept maakt plannen sterker en overtuigender.

Juist in een tijd waarin het belang van comfort en gezondheid een grotere rol gaat spelen is het begrijpen van de potentie van daglicht in de ontworpen omgeving van cruciaal belang.

 

Lichtjaar met een donkere wolk
Naast het behalen van de doelstellingen was 2016 ook een jaar met een donkere wolk boven de toepassing van daglicht. De overheid had de intentie in het concept Besluit Bouwwerken Leefomgeving de ondergrens van daglichttoetreding te reduceren tot 0,5m2 raamopening per verblijfsruimte. Een cruciale denkfout!

 

Door de lobby van de daglichtindustrie, het onderwijs en daglicht organisaties is groter leed voorkomen en heeft het kabinet besloten om de voorgenomen aanpassing in de daglichteis terug te draaien, om schade aan de volksgezondheid te voorkomen. Een enorme winst voor het daglicht front. Een groot compliment aan iedereen die daarin zijn steentje heeft bijgedragen.

 

En 2017…
2017 staat voor de deur. Het komende jaar zal in het teken staan van groei. Groei en intensivering op het gebied van de contacten met onze sponsoren. Zij zijn immers een deel van de bron van ons bestaan. Groei op het gebied van aanbod van lezingen en bijeenkomsten. Op dit moment zijn wij in gesprek met de BNA om een daglichtaanbod in combinatie met praktijkvoorbeeld aan te gaan bieden binnen de BNA Acadamy.

 

En ten slotte groei op het gebied van inhoud van de kennisdatabank. De komende periode zullen daar sequentieel artikelen, reportages, onderzoeken en uiteraard veel beeldmateriaal aangeboden worden.

 

Hoe meer we kunnen delen, hoe zichtbaarder wij zijn, hoe meer interactie tussen SLD, architecten, sponsoren en het onderwijs, hoe meer profijt onze opdrachtgevers en gebruikers hebben van prettige gezonde en comfortabele gebouwen. Stichting Living Daylights zal in deze haar rol en positie op eisen en haar bijdrage blijven leveren in de ontwikkeling van de bewustwording en toepassing van daglicht in de gebouwde omgeving.

 

Een gezond, gelukkig en verlicht 2017 toegewenst.

 

Lars Courage
voorzitter Stichting Living Daylights