Twitter logo Linkedin logo Pinterest logo
Logo Stichting Living Daylights
Plaatsingsdatum
18 januari 2016

Onderzoek naar effecten daglicht bij dementerende cliënten

Medio 2015 is WVO Zorg in verpleeghuis Ter Reede Vondellaan samen met het University College Roosevelt gestart met een onderzoek hoe cliënten reageren op daglichtsimulatie in de huiskamers van het verpleeghuis. De eerste onderzoeksuitkomsten zijn bekend en laten zien dat daglichtsimulatie een positieve bijdrage levert aan het welbevinden van dementerende cliënten.

 

Mensen met dementie vertonen gedrags- en slaapproblemen die invloed hebben op het welbevinden van de cliënt en het werk van de zorgmedewerkers. Gedrags- en slaapproblemen kunnen (deels) veroorzaakt worden door een verstoring in het dag- en nachtritme van de cliënt. Onderzocht is wat het effect is van toegenomen lichtsterkte op het gedrag, de slaap en het dag- en nachtritme van cliënten. De huiskamers van verpleeghuis Vondellaan zijn daarom allemaal uitgerust met zogenaamde daglichtlampen. In het onderzoek zijn metingen gedaan vóór en ná het aanbrengen van de daglichtlampen.

 

Het onderzoek laat zien dat de daglichtlampen een positief effect hebben op de activiteiten van de cliënten. In de ochtend en de middag zijn de cliënten actiever geworden en in de avond is juist een afname van activiteit te zien. De slaapefficiency gedurende de nacht is toegenomen tot 92% ná het aanbrengen van het daglicht. Met name bij cliënten met een verstoord dag- en nachtritme is een hele grote verbetering in de slaapefficiency te zien.

 

Studenten en onderzoekers van UCR en zorgmedewerkers van WVO Zorg hebben het onderzoek in nauwe samenwerking uitgevoerd. Het onderzoek leidt daarbij tot verbetering van zorg. Bovendien biedt het studenten de kans kennis te maken met ouderenzorg en zorgmedewerkers de mogelijkheid betrokken te zijn bij onderzoek. De in oprichting zijnde Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland stimuleert de kennisdeling en samenwerking omtrent onderzoek met praktische relevantie voor de ouderenzorg, zoals het daglicht onderzoek.

Bron: De Faam