Twitter logo Linkedin logo Pinterest logo
Logo Stichting Living Daylights
Plaatsingsdatum
10 december 2014

Programma van Eisen Frisse Scholen 2015

Om als gemeente of schoolbestuur een school een ‘Frisse School’ te mogen noemen, dient het gebouw aan een stricte set eisen te voldoen waarop ontwerpers, installateurs en aannemers hun plannen kunnen baseren. Om gemeenten en schoolbesturen hierbij te ondersteunen heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in 2008 het ‘Programma van Eisen – Frisse Scholen’ laten ontwikkelen.

 

De inmiddels vierde versie van het Programma van Eisen – Frisse Scholen is in opdracht van het ministerie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangepast aan de eisen in het Bouwbesluit zoals per 1 januari 2015 van kracht zijn.

 

Namens de Stichting Living Daylights hebben de bestuursleden Atto Harsta en Wouter Beck meegedacht over de invulling van het hoofdstuk met eisen over (dag)licht.

 

Download: Programma van Eisen Frisse Scholen

 

Foto: Michel Kievits

Project: St. Nicolaascollege – inzending Daylight Award 2015