Twitter logo Linkedin logo Pinterest logo
Logo Stichting Living Daylights
Plaatsingsdatum
21 oktober 2015
Gerelateerde artikelen

Project – Universitair Medisch Centrum Utrecht

Brakel Atmos heeft drie grote gebogen kunststof lichtstraten bij Universitair Medisch Centrum Utrecht vervangen omdat ze in een slechte conditie geraakt waren. Belangrijkste reden van deze renovatie was in eerste instantie echter het feit dat de rook- en warmteafvoer niet meer voldeed aan de huidige regelgeving. Ook de daken, waarin de RWA geïnstalleerd zou worden, waren aan renovatie toe. Daarom is besloten het totaal in één keer aan te pakken.

 

Brakel Atmos kreeg de opdracht om op 25 meter hoogte drie glasconstructies met een afmeting van ± 50 meter bij ± 11 meter volledig te vervangen. Elke glasconstructie bestaat uit een grote middenkap met aan beide zijden een kleinere constructie. Het gaat om een totaaloppervlakte van 2600 m².

 

Mock-up

Gezien het feit dat de oude gebogen constructie werd vervangen door volledig gesegmenteerde glasdaken, wilde opdrachtgever UMC Utrecht een mock-up van de glasconstructie ter goedkeuring. De opdrachtgever vroeg zich af hoe een gesegmenteerd dak met uitzetramen eruit zou zien. Belangrijk bij de keuze van het zonwerende glas was dat er op de begane grond een bepaald lichtniveau moest worden bereikt dat minimaal gelijk was aan de bestaande situatie. In de praktijk is de daglichtopbrengst zelfs sterk verbeterd.

Daarnaast was ook de kleur van de beglazing belangrijk.

 

Rookafvoer gecertificeerd

In de glasdaken zijn voor brandveiligheid doeleinden 120 Ventria uitzetramen voor rookafvoer opgenomen. Voor luchttoevoer zijn in de bestaande gevels 102 Estra lamellenroosters geïntegreerd. Het betreft een gecertificeerde RWA installatie.

 

Onderhoud(sbruggen) Ook de onderhoudsbruggen heeft Brakel Atmos voor haar rekening gekomen. Het betreft zowel de binnen- als buitenbruggen. De buitenbruggen zijn geheel vernieuwd, de binnenbruggen gerenoveerd en gekeurd volgens de huidige wetgeving.

 

Brakel Atmos blijft ook na realisatie van het glazen dak en RWA installatie betrokken bij UMC Utrecht. Er is namelijk ook een onderhoudscontract van 10 jaar afgesloten zodat zowel de veiligheid als het comfort van personeel, bezoekers en patiënten blijft gewaarborgd.

 

Prioriteit 1 bij uitvoering: veiligheid

Brakel Atmos was hoofdaannemer op dit project en coördineerde onder meer alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en de aansturing van de nevenaannemers. Daar het om een bestaande situatie ging, zijn de betrokken gebouwdelen volledig digitaal ingemeten.

 

De renovatie moest in een kort tijdsbestek plaatsvinden én de duizenden bezoekers en medisch personeel mochten geen enkele overlast ervaren. De veiligheid was namelijk prioriteit no. 1 voor de opdrachtgever, er mocht écht niks gebeuren. Door onder andere gebruik te maken van waterdichte werkvloeren op hoogte hebben we aan deze zeer zware eis gevolg kunnen geven. Dit betekende veel nachtwerk, onder meer voor het plaatsen van de werkvloeren.