Twitter logo Linkedin logo Pinterest logo
Logo Stichting Living Daylights
Plaatsingsdatum
4 november 2014
Betrokken donateurs

In the Spotlight: Arup

De Living Daylights is op zoek naar partijen die de ambities van de stichting willen en kunnen steunen. In deze rubriek zetten we steeds een donateur van de Living Daylights in de spotlight. Dit keer Arup.

 

Daglicht is de meest duurzame en dynamische lichtbron met de beste lichtkwaliteiten denkbaar. Naast de positieve invloed op onze gezondheid en op het verbruik van energie, versterkt daglicht ook de beleving van de architectuur. Bij Arup is het ontwerpen met daglicht daarom essentieel binnen projecten.

 

Het ontwerpen van een omgeving die door daglicht verlicht wordt is echter een lastige opgave. Daglicht varieert sterk van seizoen tot seizoen; zelfs van uur tot uur. Ook de geografische locatie heeft invloed op de daglichtervaring. Het dynamische daglicht maakt het uitdagend om een constante verlichte binnenomgeving te creëren. Met daglichtstudies, daglichtsimulaties en locatiegericht onderzoek levert Arup oplossingen met het veranderlijk karakter van daglicht in het achterhoofd.

 

We hebben ervaring met projecten waarbij de nadruk ligt op natuurlijke verlichting, zoals musea, scholen, werkplekken en kantoorgebouwen. In musea kan daglicht met de uitstekende kleurweergave-eigenschappen de visuele ervaring enorm versterken. In een door daglicht verlichte ruimte moet goed in kaart worden gebracht hoeveel licht er gedurende de dag beschikbaar is.

 

Belangrijk is dat er geen overvloed, maar zeker ook geen gebrek aan licht ontstaat. Overmatig daglicht zorgt voor verblinding en berokkent schade aan gevoelige voorwerpen, wat een belangrijk aandachtspunt voor musea is. Een gebrek aan licht belemmert de visuele capaciteit die nodig is voor het uitvoeren van taken of simpelweg om te kunnen navigeren in een ruimte. Uitgangspunten die rekening houden met de dynamiek van daglicht zijn daarom essentieel om mee te nemen tijdens het ontwerpproces.

 

De juiste hoeveelheid daglicht verbetert de productiviteit van de mens. Tijdens het ontwerpproces moeten we rekening houden met de positieve en fysische eigenschappen van daglicht. Meer dan ooit moeten we daglichtontwerp behandelen als een opzichzelfstaand vakmanschap. Arup waardeert het zeer dat Stichting Living Daylights zich inspant om daglicht binnen Nederland onder de aandacht te brengen. Arup is daarom met veel genoegen donateur van Stichting Living Daylights.

 

Op de foto:

Het project Sainsbury Laboratory

Award voor Sainsbury Laboratory