Twitter logo Linkedin logo Pinterest logo
Logo Stichting Living Daylights
Plaatsingsdatum
3 maart 2016

Verbetering lichtinval winterlicht

Wageningen UR heeft een rapport gemaakt over winterlicht en gewasproductie.

 

Omdat in de wintermaanden de productprijzen doorgaans hoog zijn en er tegelijkertijd sprake is van licht als beperkende groeifactor, is het belangrijk om het beschikbare zonlicht zo veel mogelijk te benutten voor de gewasproductie. Belangrijke factoren hierbij zijn de structuur van de kas (constructie elementen, oriëntatie, hellingshoek, symmetrisch of asymmetrisch kasdek) en het kasdekmateriaal (basismateriaal, coating(s), diffuus of helder).

 

Pilot

In een eerste fase van het project is een simulatiemodel gebruikt om tot een aantal veelbelovende nieuwe concepten te komen. Een combinatie van deze concepten zal geïntegreerd worden in een prototype ‘winterlichtkas’ waarvan een demonstratiekas gebouwd zal worden als onderdeel van het IDC Energie.

 

Om het simulatiemodel te valideren is een proef uitgevoerd met een 3-tal schaalmodellen waarvan de lichttransmissie tijdens de wintermaanden in het open veld gemeten zijn. Ondanks een aantal verstorende elementen, zoals regen en condensatie, was er gemiddeld gezien een goede match tussen meting en berekening.

 

Als algemene conclusie geldt dan ook dat het simulatiemodel geen consistente grote verschillen laat zien tussen simulatie en meting. Ook is aangetoond dat een asymmetrisch dek (zaagtand) in combinatie met diffuus glas geen significante lichtwinst oplevert zodat voor de te bouwen demo kas gekozen kan worden voor een Venlo kasdek.

 

Download hier het rapport