Twitter logo Linkedin logo Pinterest logo
Logo Stichting Living Daylights
Plaatsingsdatum
5 maart 2014

Zaans Medisch Centrum, Mecanoo

Recentelijk werd het startsein gegeven voor de bouw van de nieuwbouw van het Zaans Medisch Centrum. Weliswaar telt het gehele complex 65.000 vierkante meter, de menselijke maat staat voorop bij dit door Mecanoo ontworpen gebouw.

 

Het belang van de patiënt is een belangrijk uitgangspunt in het nieuwe Zaans Medisch Centrum. Daarnaast zijn flexibiliteit, overzichtelijkheid en daglichtbelangrijke criteria.

 

Een helder en bijzonder vormgegeven ‘straat’ ontsluit het hele ziekenhuis. Aan beide uiteinden ligt een groene patio, waardoor daglicht  tot in het hart van het ziekenhuis binnen valt. De straat, die toegang biedt tot alle afdelingen, krijgt een warme materialisatie en biedt beschutte wachtplekken met veel daglicht en groen.

 

Ook balkons en daktuinen voor zowel patiënten als medewerkers maken deel uit van het ontwerp. Daglicht speelt in het ZMC niet alleen een rol bij het creëren van een prettige omgeving maar zorgt ook voor een betere oriëntatie.

 

Het ZMC is een efficiënt, compact en ‘lean’ ontwerp, dat de primaire zorgprocessen optimaal faciliteert. De poliklinieken en verpleegafdelingen zijn zoveel mogelijk gestandaardiseerd en schakel- en uitwisselbaar. Het ziekenhuis is hierdoor flexibel en toekomstbestendig.

 

Meer informatie: Mecanoo