Twitter logo Linkedin logo Pinterest logo
Logo Stichting Living Daylights

Reglement

Artikel 10 
De jury honoreert per categorie de, volgens haar, beste inzending uit de genomineerden met de Daylight Award 2016.

 

Artikel 11
Indien er, naar de mening van de jury, sprake is van onvoldoende kwaliteit van de inzendingen, heeft deze het recht geen prijs toe te kennen.

 

Artikel 12
Voor het vaststellen van de eindconclusies zal de jury voltallig aanwezig moeten zijn. Bij verhindering van één der juryleden wordt een reservelid opgeroepen met eenzelfde kwalificatie als het verhinderde lid. Het juryrapport zal tegelijkertijd met de juryuitspraak worden uitgebracht ten overstaan van de genomineerden. Openbaarmaking zal geschieden op de dag van de officiële prijsuitreiking, deze vindt plaats in het najaar in een verrassend daglichtgebouw.. Over de uitspraak van de jury wordt niet gecorrespondeerd.

 

Artikel 13
De Daylight Award 2016 omvat een tweejaarlijkse wisselaward, zijnde een glasobject van glaskunstenaar/ architect Han de Kluijver, die aan de prijswinnaars van de twee categorieën (artikel 4) wordt uitgereikt.

 

Artikel 14 
Elke inzending blijft eigendom van de inzender. De juryleden en de organisatie van de Daylight Award 2016 zullen verstrekte informatie waar nodig vertrouwelijk behandelen. Het materiaal van de inzendingen is beschikbaar voor publicaties, tentoonstelling en promotionele activiteiten. De organisatie van de Daylight Award 2016 is gevrijwaard van het betalen van copyright en beeldrecht met betrekking tot de inzendingen.

 

Artikel 15
De verantwoordelijkheid met betrekking tot de organisatie van de Daylight Award 2016 is in handen van Stichting Living Daylights te Amsterdam.

 

Artikel 16
Architecten vanuit het bestuur of als jurylid mogen hun werk niet indienen. Adviseurs in bestuur of juryfunctie mogen wel projecten indienen. Indien een project van een adviseur ingediend wordt, dat mede ontworpen is door een architect uit de jury / bestuur, mag het project niet meedingen naar prijzen. Indienen mag wel, maar het wordt uitgesloten van selectie. Er volgt dan ook geen andere wijze van waardering. De projecten waarbij slechts een adviseur c.q. producent betrokken is (dus waarbij geen architect uit het bestuur c.q. als jurylid betrokken is) mag dit jurylid niet meestemmen en wordt zijn stem naar rato en gewicht verdeeld over de overige stemmen. Doel van de Daylight Award is het bewustzijn en enthousiasme te stimuleren bij de opdrachtgevende en ontwerpende tak van de bouwkolom. Daarnaast is het van belang een podium te realiseren waarbij industrie, onderwijs en adviserende instanties hun kennis bij elkaar kunnen brengen en zo in juiste adviezen en kennis kunnen voorzien.