Twitter logo Linkedin logo Pinterest logo
Logo Stichting Living Daylights

Contact

Van Pallandstraat 9-11
6800 AD Arnhem

(088) 346 75 40

www.dgmr.nl

 


Contactpersoon:

Paul van Bergen

(088) 346 75 67 / (06) 533 64 455

be@dgmr.nl

DGMR is gespecialiseerd in het oplossen van vraagstukken in de bouw, industrie, verkeer en milieu.

 

DGMR is meer dan een raadgevend ingenieursbureau. In 1980 hebben de oprichters nadrukkelijk gekozen voor een geheel eigen werkwijze. DGMR anticipeert op veranderingen en biedt heldere en realistische oplossingen.

 

De uitdaging voor DGMR? Het bieden van totaaloplossingen.

 

Is uw technisch proces of ontwerp toe aan verbetering? Dan komt DGMR niet met een geïsoleerd voorstel voor dat ene specifieke probleem. DGMR’s kracht ligt juist bij het ontwikkelen en verankeren van totaaloplossingen. Alleen dan zal uw gehele proces of ontwerp beter functioneren. Hierbij vormen de specialisten de sleutel. Door de constante kennisuitwisseling tussen de diverse disciplines, ontstaat creatieve kruisbestuiving. DGMR hecht daarom veel waarde aan een open, informele en flexibele organisatie.

 

DGMR heeft vestigingen in Arnhem, Den Haag, Drachten en Sittard. Het team is bevlogen en bestaat uit medewerkers met uiteenlopende vaktechnische achtergronden. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan financieel haalbare oplossingen. Daarbij is DGMR niet afhankelijk van andere bedrijven. Dát garandeert de objectiviteit van adviezen

 

Missie DGMR
DGMR levert maatschappelijk relevante en hoogwaardige diensten en producten ter verbetering van de leef-, woon- en werkomgeving. Aspecten zijn gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.

 

In onze organisatie staan een sociale werksfeer en ontplooiing centraal. Deze missie willen wij bereiken vanuit onze cultuur, ook wel onze kernwaarden genoemd. DGMR staat voor:

1. toegankelijk: wij willen een toegankelijke, proactieve en open partner zijn;
2. integer: eerlijk, betrouwbaar en zorgvuldig handelen volgens de regels van het spel;
3. plezier & passie: wij zijn ondernemend, tonen initiatief en voelen ons verantwoordelijk voor het resultaat;
4. vooruit & strevend: onze mensen willen het onmogelijke mogelijk maken;
5. persoonlijk: binnen ons bureau is ruimte en vrijheid voor initiatieven; de mensen zijn onze belangrijkste succesfactor;
6. deskundig: weten waar je het over hebt.

 

Duurzame leefomgeving

DGMR heeft verschillende adviseurs die zich dagelijks met ‘duurzame leefomgeving’ bezighouden.

Donateur worden?

Ook u kunt donateur worden van SLD. Naast de vele voordelen die uw donateurschap u oplevert, draagt u ook nog eens bij aan een meer gezonde leefomgeving.

Neem contact op met SLD via redactie@livingdaylights.nl. Wij sturen u dan de mogelijkheden toe.

Overzicht donateurs
Platinum