Twitter logo Linkedin logo Pinterest logo
Logo Stichting Living Daylights

Contact

Keizersgracht 8
1015 CN Amsterdam

(020) 845 61 90

OFFICE@MIRCK.EU

www.mirck.eu


Contactpersoon:

Sander Mirck

sander@mirck.eu

Mirck Architecture is een fris en pragmatisch architectenbureau met veel kennis van bouwkunst en bouwkunde.

Vanuit de binnenstad van Amsterdam wordt door een efficiënt team gewerkt aan uiteenlopende projecten, van gedetailleerde renovatie van rijksmonumenten tot grootschalige nieuwbouw. Mirck Architecture focust op haar specialiteit architectuur en zoekt daarbij evenwicht in bouwkunst en bouwkunde. Dit evenwicht is ook aanwezig in de bureaubezetting.

 

De fascinatie voor de complexiteit van ruimte geeft aan licht een prioriteit in het ontwerpproces. Sinds de oprichting van het bureau in 2003 geldt dit ook voor de eco-logica en de constructie. Om met deze prioriteiten optimaal te ontwerpen wordt er intensief samengewerkt met externe specialisten.

 

Oprichter Sander Mirck bekleedt een aantal relevante nevenfuncties. Sinds 1998 is hij gastdocent aan de TU Delft en incidenteel gastdocent in Rome, Milaan, Venetië, en Ankara. Sinds 2003 is hij bestuurslid en vice-voorzitter van de Vriendenvereniging van het Nederlands Architectuur Instituut NAi. Sinds 2004 is hij lid van de redactiecommissie van de Bond van Nederlandse Architecten BNA.

Donateur worden?

Ook u kunt donateur worden van SLD. Naast de vele voordelen die uw donateurschap u oplevert, draagt u ook nog eens bij aan een meer gezonde leefomgeving.

Neem contact op met SLD via redactie@livingdaylights.nl. Wij sturen u dan de mogelijkheden toe.

Overzicht donateurs
Platinum