Twitter logo Linkedin logo Pinterest logo
Logo Stichting Living Daylights

Contact

Pedro de Medinalaan 7a, 1086 XK Amsterdam
Postbus 37697, 1030 BH Amsterdam
(020) 314 11 11
info@oeverzaaijer.nl

www.oeverzaaijer.nl

 


Contactpersoon:

Marlies Zwols

(020) 314 11 11

m.zwols@oeverzaaijer.nl

“OeverZaaijer  architectuur en stedebouw” richt zich op het realiseren van moderne, functionele, kwalitatief hoogwaardige architectuur en stedebouw.

 

“Space and light and order. Those are the things that men need just as much as they need bread or a place to sleep.” [Corbusier]

 

OeverZaaijer’s missie, maatschappelijk verantwoord ontwerpen, gaat er van uit dat hun voorstellen niet alleen verantwoord zijn in energieverbruik, maar ook sociale betrokkenheid tonen en economisch lang rendabel zijn.

 

Het is daarom als architect belangrijk gebouwen in eerste instantie niet te zien als gebouwen, maar een huis te zien als een landschap, een kantoor als een dorp. Of in navolging van Palladio: zie het huis als een kleine stad, de stad als een groot huis.

Het zijn ruimten vol licht en schaduw, openheid en uitzicht, doorzichten en daglicht waarin wij werken en wonen. Openheid en daglicht binnen vervagen de grens naar buiten. Het bewustzijn van de wereld om je heen en de ervaring van de verschillende momenten van de dag, zoals de verandering van het weer en de verandering van het daglicht, zijn de belangrijkste kwaliteiten die een architect kan geven aan de ruimte die zij of hij maakt.

 

Bureau

“OeverZaaijer architectuur en stedebouw” richt zich op het realiseren van moderne, functionele, kwalitatief hoogwaardige architectuur en stedenbouw. Het bureau beschouwt het als een uitdaging aspecten als functionaliteit, duurzaamheid, innovatie, kostenbewustzijn en ruimtelijke beleving met elkaar in balans te brengen tot een architectonisch spannend en tot in detail passend resultaat.

 

Onder de noemer Maatschappelijk Verantwoord Ontwerpen geeft OeverZaaijer invulling aan haar bijdrage aan de maatschappij. Daarbij verenigt het bureau belangrijke elementen zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam bouwen en klantgericht werken. Maatschappelijk Verantwoord Ontwerpen vraagt om inzicht in ecologische, economische en maatschappelijke processen. Door deze elkaar te laten versterken, wordt een duurzame verblijfsomgeving gecreëerd voor mens, plant en dier. Het vinden van de juiste balans is het uitgangspunt voor het vormgeven van gebouwen en ruimten.

 

 

Donateur worden?

Ook u kunt donateur worden van SLD. Naast de vele voordelen die uw donateurschap u oplevert, draagt u ook nog eens bij aan een meer gezonde leefomgeving.

Neem contact op met SLD via redactie@livingdaylights.nl. Wij sturen u dan de mogelijkheden toe.

Overzicht donateurs
Platinum