Twitter logo Linkedin logo Pinterest logo
Logo Stichting Living Daylights

Het ongekende potentieel van daglicht

Geplaatst op: 17 maart 2014

In Europa kan jaarlijks 15 miljoen ton CO2 worden bespaard. Om deze omvangrijke besparing te realiseren moeten we gebruikmaken van één van de meest onderschatte verlichtingsbronnen: daglicht. De vele kwaliteiten van daglicht in de gebouwde omgeving lijken op dit moment nog maar minimaal benut. Hoogste tijd om het potentieel te ontginnen.

 

Daglicht is zonder twijfel één van de meest essentiële elementen in het leven van mensen, met een aanwijsbaar positief effect op de gezondheid en de gemoedstoestand. Omdat we tegenwoordig 90 procent van onze tijd doorbrengen in gebouwen, is het ontzettend belangrijk dat een gebouw gezond is en er voldoende licht binnenkomt.

 

Michel Kalis, commercieel directeur van Velux, illustreert dit belang: “Licht laat een gebouw leven en is daarmee een bron van energie voor de gebruikers. Uit onderzoek blijkt dat veel daglicht binnenshuis als prettig wordt ervaren en een ontwerp met voldoende daglicht biedt een betere leefkwaliteit voor gebruikers.”

 

Verduurzaming
Naast de creatie van een gezond en comfortabel binnenklimaat dient daglicht als een efficiënte vorm van verduurzaming. Minder kunstlicht betekent immers minder energieverbruik. Verder kan de warmte van de zon in de winter bijdragen aan de verwarming van een gebouw, wat ook energie bespaart.

 

Volgens Velux moet het brengen van daglicht in gebouwen de basis zijn bij het gebouwontwerp, een overtuiging die wordt onderstreept in de vernieuwde NEN 2057. Deze norm voor de bepaling van daglicht is zodanig laagdrempelig gehouden dat iedereen vanaf het begin van het ontwerp rekening kan houden met voldoende daglicht.

 

Truus de Bruin, voorzitter van de NEN-commissie, benadrukt het belang van daglicht: “Daglicht is essentieel voor een gezond gebouw. Het regelt het biologische systeem van bewoners: het slaap- en waakritme en bepaalde hormoonniveaus.”

 

De Bruin wordt bijgestaan in haar overtuiging: uit een onderzoek van de lichtproductenfabrikant gehouden onder 1.000 Nederlanders, blijkt dat een grote meerderheid denkt dat er een relatie is tussen de gemoedstoestand en de hoeveelheid daglicht.

 

Positiever en energieker

Een relatief grote groep respondenten, 88 procent, vindt dat voldoende daglicht goed is voor de gezondheid en het functioneren. Daarnaast geeft men aan zich positiever en energieker te voelen bij dergelijk licht.

 

Een andere conclusie die blijkt uit het onderzoek is dat er in de gebouwde omgeving nog een wereld valt te winnen als het gaat om het faciliteren van daglichttoetreding: twee derde van de ondervraagde personen geeft aan dat zij last hebben van een gebrek aan zonlicht binnenshuis.

 

Dat terwijl er velerlei mogelijkheden zijn om daglicht in de woning of in het kantoor te laten toetreden. Michel Kalis vertelt vol enthousiasme over de beschikbare alternatieven: “De nieuwe generatie dakramen zorgt met haar smallere kozijnen en groter glasoppervlak voor meer daglichttoetreding. In combinatie met de hogere isolatiewaarden is de energiebalans van het raam ook in het stookseizoen optimaal, komt er meer passieve zonnewarmte binnen en is er minder behoefte aan kunstlicht. Hiermee bespaart men energie en wordt het welzijn en het comfort van de gebruikers verbeterd.”

 

In openbare gebouwen zoals kantoren, scholen, verpleeghuizen en kinderdagverblijven is een gezond binnenklimaat met veel daglicht en frisse lucht essentieel. Een duurzame lichtoplossing voor dergelijke gebouwen zijn de modulaire lichtstraten. De energiezuinige glaselementen met profielen die 700 keer beter isoleren dan aluminium, brengen meer daglicht en verse lucht binnen.

 

De elementen kunnen op bepaalde tijden automatisch worden geopend voor natuurlijke ventilatie en wanneer de temperatuur in de zomer te veel oploopt, sluit de zonwering automatisch. Zo kan er nooit te veel daglicht binnenkomen en blijft het binnenklimaat altijd optimaal.

 

Kalis: “Een goed binnenklimaat kan het welzijn en leervermogen versterken en het risico op ziektes verminderen. Vooral bij kinderen en ouderen is dit van essentieel belang.”

 

Tekst: Marvin van Kempen

Bron: Duurzaam Gebouwd

Meer info: www.duurzaamgebouwd.nl