Twitter logo Linkedin logo Pinterest logo
Logo Stichting Living Daylights

Project – De Resident in Den Haag

Geplaatst op: 25 november 2015

Rijkskantorencomplex De Resident in Den Haag is de afgelopen tijd drastisch gemoderniseerd en is onlangs geopend door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.

 

De modernisering is ontworpen door een samenwerkingsverband tussen architectenbureau cepezed (atrium en ontwerpcoördinatie), HofmanDujardin (interieur) en ingenieursbureau Antea (installaties, constructies en brandveiligheid).

 

Flexibele rijksoverheid

De rijksoverheid krimpt in en richt zich mede daarom in toenemende mate op flexibele werk(plek)concepten. Conform de maatschappijbrede ontwikkelingen staan thema’s als ontmoeting en interactie daarbij ook steeds meer centraal.

 

De modernisering van De Resident is onderdeel van deze afslanking en overgang naar nieuwe werkvormen. Het complex staat juist naast station Den Haag Centraal en bestaat uit de gebouwen Helicon en Castalia, die respectievelijk veertien en twintig verdiepingen beslaan en met een totaaloppervlak van zo’n 55.000 m2 nu huisvesting bieden aan de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

 

De gebouwen zijn in de jaren negentig ontworpen door Soeters van Eldonk, waarmee voor de ingrepen nauw overleg heeft plaatsgevonden, en de Amerikaanse architect Michael Graves. Neutraal entreeatrium Het Parnassusplein fungeerde voorheen als buitenruimte tussen Helicon (SZW) en Castalia (VWS) en is door cepezed omgevormd tot gezamenlijk, semi-openbaar entreeatrium voor beide ministeries.

 

Entreeatrium

Het verbindende bouwdeel is ruim zeventig meter lang, twintig meter hoog en heeft bij een geheel eigen beleving zo min mogelijk impact op de bestaande bouw. Het is geconstrueerd uit grote staalportalen met daarop een glazen dak.

 

De samengestelde portaalprofielen zijn uitgezet op een stramien van 3,60 meter, hebben een diepte van maar liefst een meter en zijn in wit bekleed met stalen zetwerk en doekbespanning. Zij functioneren zo als neutrale coulissen die bij een zichtlijn overlangs een volledig zelfstandig bouwdeel constitueren, maar bij een zichtlijn overhoeks de ruimte laten aan de oorspronkelijke bouw.

 

De koppen van het atrium hebben transparante gevels waarvoor ter afsluiting in de avonduren vijf meter hoge taatsdeuren zijn geplaatst met daarop bewegwijzering en het logo van de Rijksoverheid. Het atrium bevat onder meer een publiek café, maar ook een groot ‘meubel’ van bijna veertig meter lang en vijf meter breed dat de verkeersstromen naar de twee ministeries alsmede de beveiligingszonering organiseert.

 

Het meubel heeft een staalconstructie bekleed met composiet en bevat onder meer een glazen portiersloge en lift. Het dek is bekleed met hout en draagt een drietal grote bomen.

 

Foto’s: Léon van Woerkom

Bekijk de volledige fotoserie