Twitter logo Linkedin logo Pinterest logo
Logo Stichting Living Daylights

SunMotion: dynamic solar energy and daylight

Geplaatst op: 27 juni 2017

Tijdens haar afstuderen in de richting Architectural Engineering aan de TU Delft, heeft Frédérique Sanders onderzoek gedaan naar twee vitale trends binnen de architectuur: de toenemende vraag naar zonnecellen op gebouwen én de toenemende vraag naar natuurlijk licht in gebouwen.

 

Het mandaat van het Europese Parlement verplicht dat alle nieuwe gebouwen die in Europa na 2020 worden gebouwd, (bijna) energie neutraal zijn. Hierdoor is het algemeen verwacht dat in deze eeuw BIPV cellen een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de productie van energie.

 

Per 2015 is de norm voor nieuwbouwwoningen EPC 0,4 en zijn ook de EPC eisen voor utiliteitsfuncties met 50% aangescherpt. In veel gevallen is toepassing van PV een aantrekkelijke oplossing om aan de nieuwe EPC normen te voldoen. Dit toenemende aantal zonnesystemen gemonteerd op daken en gevels over de hele wereld is een goede ontwikkeling voor de CO2-uitstoot, maar helaas niet gebaseerd op een architectonische aanpak. De zonnepanelen in onze gebouwde omgeving zijn een aanvulling op de, door Koolhaas zogenoemde, ‘Junkspace’.

 

Bovendien, sinds de jaren 60, zijn we veel vergeten over wat we wisten van de kunst en de wetenschap van daglicht; goedkope energie en systemen als airconditioning hebben ons, de architecten, minder ambitieus gemaakt. Actuele studies tonen nu het belang en de voordelen van natuurlijk daglicht. Belangrijk voor de beste vorming van daglicht is om direct licht te voorkomen en diffuus licht door te laten; een zonnewering systeem is hiervoor noodzakelijk.

 

Frédérique’s afstudeerverslag “Database: Roof Daylight Systems” is bijgevoegd in dit artikel, en geeft een overzicht van 26 vooruitstrevende projecten over de wereld waar een daglicht daksysteem is toegepast. De verschillende projecten worden vergeleken op basis van lichtintensiteit analyses van representatieve foto’s – de analyses zijn gemaakt met met behulp van de software VVVV-1 en VVVV-2.

 

PDF BESTAND “DATABASE ROOF DAYLIGHT SYTEMS

 

Voor zonnecellen is direct zonlicht noodzakelijk en voor diffuus daglicht is juist het weren van het directe licht essentieel; door deze twee functie-eisen te combineren in plaats van te scheiden, heeft Sanders een esthetisch aantrekkelijk, nieuw daksysteem ontwikkeld waarin beide trends zijn geïntegreerd.

Doordat de driehoekige panelen van het daksysteem meebewegen met de zon gedurende de dag, ontstaat er zowel een constant, comfortabel daglicht niveau in het gebouw, als een 40% hogere productie van zonne-energie op het gebouw. Een solar tracking systeem is voor deze innovatie een essentieel onderdeel.

 

Met het ontwerp voor de Heros Daylight School op het Marineterrein in Amsterdam wilde Sanders graag een voorbeeld geven hoe deze integratie van daglicht en zonne-energie kan worden uitgevoerd op zowel een esthetische als een ecoeffectieve manier.

 

Via deze link vindt u de uitwerking van dit afstudeeronderzoek en -ontwerp

 

Startup SunMotion
Door de positieve reacties op haar afstudeerproject, is Sanders sinds februari 2017 het daksysteem – genaamd SunMotion – aan het valideren opdat er een mogelijkheid zou zijn om het daadwerkelijk te realiseren. Dit gebeurt via de TU Delft business incubator YesDelft.

 

Op het moment zijn een drietal partijen geïnteresseerd om het nieuwe zonne-energie en zonwering systeem toe te passen op hun gebouwen / paviljoens.

Indien het SunMotion systeem ook uw interesse heeft gewekt of u heeft tips & tricks om Frédérique verder te helpen, neem dan contact op via: f.sanders@sunmotion.nl

 

Contributors
Snijders, A. (mentor TU Delft) Bilow, M. (mentor TU Delft) Looff, L. de (mentor YesDelft)
TU Delft Faculty of Architecture and The Built Environment Department Architectural Engineering