Twitter logo Linkedin logo Pinterest logo
Logo Stichting Living Daylights

Brede Maatschappelijke Voorziening de Vlieger

Soort project: Groter of gelijk aan 1000 m2
Inzending:
Projectomschrijving

De Vlieger is de Brede Maatschappelijke Voorziening in de wijk de Koolhof, een wijk met 4500 inwoners en maar liefst 54 nationaliteiten.

 

Het gebouw huisvest de vervangende nieuwbouw van de basisschool de Piramide en de speciaal basisonderwijs de Brigantijn, de peuterspeelzaal Spring, de wijkraad en de gemeentelijke gymzaal. Verder is er veel aandacht voor de maatschappelijke functie van het gebouw in de wijk. Er is een aantal functies die zowel door de kinderen van de scholen en de peuterspeelzaal als door de wijkbewoners gebruikt kunnen worden: een kooklokaal en een handvaardigheidslokaal maar ook de aula. Deze wordt door buurtbewoners gebruikt als huiskamer.

 

Het gebouw is ontworpen voor de kinderen maar ook voor de volwassenen. Het zal overdag gebruikt worden, maar ook ’s avonds. De traditionele afbakening van de specifieke activiteiten hoeft door ingebrachte faciliteiten niet meer vanzelfsprekend te zijn. Er brandt, letterlijk, altijd licht en is dus levendig: een kloppend Hart van de Koolhof.

 

Het gebouw is opgebouwd rond de drie thema’s maatschappij, professional en concentratie. De hoofdentree van de Vlieger ligt in het gedeelte van het gebouw met het thema maatschappij. Samen met de aula, een plek voor expressie, de gymzaal, een plek voor beweging en spel, het kooklokaal, het handvaardigheidslokaal en de ruimte voor de wijkraad wordt het contact met de buurt gezocht en gevonden.

 

Op de verdieping, gekoppeld met het thema maatschappij, zal de professional in staat worden gesteld maximaal het onderwijs naar een hoger niveau te tillen. Het kennis- en expertisecentrum daagt de professional uit zijn kennis te delen en uit te dragen.


Daglichtambitie

Het gebouw is opgebouwd rond de drie thema’s maatschappij, professional en concentratie.Allen hebben een verschillende invulling van het daglicht. De ruimten binnen het thema concentratie krijgen hun daglicht via gevelopeningen vormgegeven als frans balkon: daglicht en frisse lucht! in een ritmische structuur.

 

Het thema professional is vormgegeven als een glazen doos, maximale transparantie en maximaal daglicht.
De ruimten binnen het thema maatschappij willen vooral een relatie leggen met de directe omgeving: vliesgevels en bloemenramen.

 

Er is heel veel daglicht in het gebouw, deels voor de lichtopbrengst en deels voor het directe contact met de buitenruimten, waar de seizoenen telkens een ander soort daglicht zullen tonen. Het gebouw volgt de seizoenen van de natuur.

 

Zelfs de gangen krijgen daglicht omdat er grote binnenpuien in de leslokalen zijn geplaatst die het daglicht in de gang laten sijpelen en op de verdieping zijn waar mogelijk daklichten gerealiseerd.

Projectinformatie

Plaats project: 5751 VJ Deurne
Opleverdatum: 11 september 2015
Architectenbureau: Architecten aan de Maas
Projectarchitect: Sylvie Smeets
Bekijk de volledige fotoserie