Twitter logo Linkedin logo Pinterest logo
Logo Stichting Living Daylights

Kaasmakerij De Tijd

Soort project: Groter of gelijk aan 1000 m2
Inzending:
Projectomschrijving

De Beemster ( 1608 – 1612 ) is Nederlands beroemdste droogmakerij en is een schoolvoorbeeld van een geometrisch ingericht landschap : het vierkant is als ideale hoofdvorm allesbepalend voor het verkavelingsplan, het beplantingsschema en de architectuur.

 

De Kaasmakerij De Tijd ( ter vervanging van de naastgelegen kaasfabriek, die circa 2016 wordt ontmanteld en teruggegeven aan het landschap ) produceert Beemsterkaas en is diep geworteld in de Beemsterpolder. Uit de studie naar verschillende bouwmassa’s kwam naar voren dat een smal ( 56 m breed ), langgerekt ( 221 m lang ), laag gebouw ( 7 m hoog ) het meeste doorzicht geeft naar het achterland, de bomenrijen en de wolkenluchten van de droogmakerij.

 

De diepte van het kavel wordt benut voor een aaneenschakeling van functies : de publiekelijke functies ( ontvangst, kaaswinkel, de bestuurskamer ) bevinden zich aan de voorzijde van het gebouw, terwijl het productieproces met de kaasmakerij, het pekellokaal, de kaasopleg en de expeditie in de diepte van het kavel zijn georganiseerd.

 

Het meest in het oog springende ordeningsprincipe is de strakke ritmering van de rondom doorlopende colonnade, iets verhoogd ten opzichte van het maaiveld en de draagconstructie. De houten kolommen ( hart op hart 5 meter ), met daarachter op 2,50 meter afstand de transparante gevels, maken het gebouw tot een ruimtelijke geometrische constructie en versterken de perspectivische werking van het gebouw. De Kaasmakerij de Tijd borduurt vooral voort op de visuele werking van de Beemster en huisvest een trotse Kaasmaker.


Daglichtambitie

De Beemsterpolder is een zogenoemd nut- en lustlandschap, gebaseerd op het gedachtengoed uit de tijd van de Renaissance. Landmeetkunde en de uitvinding van het centraal perspectief stelden de makers in staat om een ideaalplan ruimtelijk te tekenen en te verbeelden. Het ontwerp van de Kaasmakerij borduurt voort op de visuele werking van de Beemster.
De bouwsteen van de Beemster is de stolpboerderij. Door het agrarisch gebruik, de geometrie in de constructie en de verschijningsvorm ( een vierkant met piramidaal dak ) en de streekeigen erfinrichting is de stolpboerderij onlosmakelijk verbonden met het Beemster landschap.

 

De Kaasmakerij tracht net als de stolp de synergie van het gebruik, de geometrische constructie en de verbinding met het landschap op een eigen wijze tot stand te brengen. De Kaasmakerij is door en door een landschapsgebouw. Door de transparante gevels lijkt het landschap door te lopen in de Kaasmakerij en omgekeerd is de bedrijfsvoering te zien vanaf het lint. Het gebouw, de polder, de wolkenlucht versmelten inéén.

 

Het licht in deze open geometrisch polder, zo geroemd door schilders als Ruysdael en schrijvers als Aldous Huxley en treffend weergegeven in schilderijen en geschriften wordt gevat door de colonnade en de transparante gevels. De colonnade is iets opgetild ten opzichte van de weilanden, kent een staccato ritme van houten kolommen en maken het gebouw tot een landscraper van een ruimtelijk geometrische constructie en spreken de taal van de bomerijen langs het lint en de windsingels.

 

Tussen de houten kolommen bevinden zich glazen lamellen, die voor 30% zijn voorzien van een zeefdruk. Deze glazen schoepen filteren het daglicht als ware het de takken en de bladeren van de bomenrijen.

Projectinformatie

Plaats project: Westbeemster
Opleverdatum: juli 2014
Architectenbureau: Bastiaan Jongerius Architecten
Projectarchitect: Bastiaan Jongerius