Twitter logo Linkedin logo Pinterest logo
Logo Stichting Living Daylights

Kantoorgebouw Liander

Soort project: Groter of gelijk aan 1000 m2
Inzending:
Projectomschrijving

Energie netbeheerder Liander streeft naar een in 2023 volledig CO2 neutrale bedrijfsvoering. Op innovatieve wijze is een huisvesting gecreëerd in een complex van vijf bestaande gebouwen, die zijn uitgebreid en overkapt door een ‘klimaatkas’ met een zwevend dak. Het is de eerste keer dat na een renovatie het hoogst mogelijke BREEAM Outstanding ontwerp duurzaamheidscertificaat is toegekend.

 

De huisvesting biedt, volgens de principes van het nieuwe werken, plaats aan 850 flexibele werkplekken voor 1550 medewerkers. Het concept bestaat uit het behouden en aanpassen van bestaande gebouwen uit zowel economisch, esthetisch als ecologisch oogpunt. De bestaande bebouwing wordt met elkaar verbonden door een groot atrium. Het atrium verbindt visueel, programmatisch en logistiek en is een baken voor de omgeving. In het atrium krijgen gedeelde functies een centrale plaats en verbinden loopbruggen de voorheen separate gebouwen. Er wordt gestreefd naar maximale transparantie om de eenheid en verbondenheid te versterken.

 

Het gebouwencomplex voorziet in de eigen energiebehoefte en levert bovendien energie aan de omgeving. Zowel bij de bouw als tijdens het gebruik van het complex worden grondstoffen en materialen hergebruikt. Het materiaal afkomstig van het gesloopte gedeelte is zoveel mogelijk hergebruikt op het terrein. Ook de nieuw toe te voegen materialen zijn recyclebaar opdat het gebouw na de gebruiksperiode volledig hergebruikt kan worden, en de materialen en grondstoffen behouden blijven voor de toekomst. Als derde materiaalstroom zijn er de materialen die hergebruikt worden vanuit eerdere, andersoortige toepassingen, zoals de in het oog springende binnengevels van sloophout.


Daglichtambitie

Het welzijn van de gebruikers, een goede, gezonde en comfortabele werkomgeving, speelt een belangrijke rol in het ontwerp. Het atrium beslaat alle ruimte tussen de gebouwen, ruimte die eerder buitenruimte was wordt nu verkapt door een heel groot dak. Om alle beschikbare ruimte optimaal te voorzien van daglicht, ook binnen de normen van bouwbesluit en Breeam Outstanding ambitie, zijn er verschillende maatregelen genomen.

 

De gevels van het atrium zelf zijn volledig transparant door zo groot mogelijke glaspanelen te gebruiken met zo’n gering mogelijke achterconstructie, waardoor van alle kanten veel licht naar binnen kan treden. De grote overstekken van het dak zorgen voor de nodige beschaduwing.

 

Het enorme, golvende dak zelf wordt gekenmerkt door grote cirkelvormige openingen in het dak, zodat het daglicht in alle delen van het atrium diep binnen kan vallen. In totaal zijn er een twintig-tal koepels in het dak gekomen, die zijn gemaakt van de meest transparante ETFE-folie.

 

Voor de buitengevels van de bestaande, gerenoveerde gebouwen zijn de bestaande gevelopeningen zo veel mogelijk gehandhaafd. Daar waar minder gevelmateriaal noodzakelijk was door een extra verdieping, is van gelegenheid gebruik gemaakt om meer, hogere gevelopeningen te maken zodat het daglicht beter de kantoorverdiepingen kan inkomen. De binnengevels, aan het atrium gelegen, zijn allemaal veel transparanter gemaakt, met meer gevelopeningen.

 

Om de werkplekken op de kantoorvloeren van voldoende daglicht te voorzien, is er een groot gat in het midden van het gebouw gezaagd. Daarboven bevindt zich weer een hele grote daglicht-koepel, zodat de besloten patio en de daarom liggende werkplekken weer goede en lichte werkplekken zijn geworden.

Projectinformatie

Plaats project: Duiven
Opleverdatum: 31/8/2015
Architectenbureau: RAU architecten
Projectarchitect:
Bekijk de volledige fotoserie